Szeroki wybór ubezpieczeń dla każdego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest to taki rodzaj ubezpieczenia majątkowego który na mocy umowy przejmuje na siebie skutki ekonomiczne które zostały wyrządzone osobom trzecim. Jednak należy pamiętać że jest pewien warunek osoba która jest ubezpieczona jest zobowiązana do naprawienia tych szkód na podstawie odpowiedzialności która nazywana jest deliktową. W skład wchodzą również szkody za które osoba […]